top of page

Where to send constructive or positive feedback?

Please send your thoughts, feedback, compliments and constructive criticism at bilorijournal@gmail.com. We do not promise to respond to every email, but your views will be read and noted.

तुम्ही तुमच्या विधायक किंवा सकारात्मक प्रतिक्रिया कुठे पाठवू शकता?

तुमचे विचार, प्रतिक्रिया, प्रश्न, अभिप्राय आणि विधायक समीक्षा कृपया bilorijournal@gmail.com येथे  पाठवा. प्रत्येक ईमेलला प्रतिसाद दिला जाईलच असं वचन आम्ही देऊ शकणार नाही पण शक्य तितक्या  ईमेल्स वाचण्याचा आम्ही नक्कीच प्रयत्न करू.

Thanks for submitting!

bottom of page